תנאי שימוש

עודכן לאחרונה ב 13 לינואר 2017

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

אחריות

  • השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מפעיל האתר, עובדים ונציגים מטעמו (להלן "צוות האתר") לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.
  • הנך מתחייב לשפות את צוות האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. או בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שהעלת לאתר.
  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או תוצאות פרסום תכנים באתר.
  • בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך.
  • באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים, הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד, אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור או המלצה לאותם האתרים המקושרים או למוצרים המוצגים בהם, איננו אחראים על התכנים של אתרי צד שלישי.
  • אין בהסכם זה כל הגבלה על זכויותנו לציית לדרישות רשויות אכיפת החוק או דרישות ממשליות או משפטיות אחרות הקשורות לשימושך באתר.

זכויות יוצרים

  • לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים באתר זה, שייכות למפעיל האתר, זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, גרפיקה ויישומי תוכנה (בין היתר, קוד האתר), אלא אם כן צוין באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
  • אין להשתמש בתכנים, תוכנה או עיצוב מאתר זה, אלא אם קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של בעלי האתר לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה

מדיניות פרטיות

אנא פנה לדף מדיניות הפרטיות
חזור לדף הבית
סוליטר ברשת    © 2017-2018 סוליטר ברשת, כל הזכויות שמורות